II ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BOLESŁAWCU
Get Adobe Flash player

Zajęcia pracowni komputerowej w II ŚDS odbywają się codziennie w godzinach od ósmej do dziewiątej. Pracownia jest niewielka – znajdują się tu tylko cztery stanowiska pracy. Jest to jednak dużym plusem, ponieważ daje możliwość indywidualnej pracy z każdym z uczestników.
Na zajęciach podopieczni pani Kasi nabywają i utrwalają umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz posługiwania się myszką i klawiaturą. Uczą się obsługi programów komputerowych takich jak: Word, Paint, Power Point. Ponadto uczestnicy zajęć piszą dyktanda, przepisują teksty, tworzą tabelki, wyszukują w Interenecie wiadomości,  zakładają skrzynki mailowe, grają w gry edukacyjne, słuchają muzyki. Również uczą się pisania różnych podań i pism urzędowych. W pracowni prowadzone są z uczestnikami dyskusje na tematy związane z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci.
Dużą uwagę zwraca  się również o estetykę i  bezpieczeństwo korzystania z pracowni. Podopieczni potrafią prawidłowo włączyć i wyłączyć sprzęt komputerowy. Znają odpowiednią postawę pracy przy komputerze, nie spożywają posiłków w trakcie trwania zajęć. Wiedzą, że po skończonej pracy trzeba przewietrzyć pracownie.
Każdy uczestnik zajęć wykonuje przy komputerze zadania, na miarę swoich możliwości psychofizycznych. Nie ma tutaj pośpiechu i każdy uczy się w swoim tempie. Jak mówi pani Kasia, podopieczni naszego domu chętnie uczestniczą w zajęciach komputerowych i z dokładnością wykonują powierzone im zadania.

  • komputerowa 001
  • komputerowa 004
  • komputerowa 005
  • komputerowa 006
  • komputerowa 008
  • komputerowa 010