II ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BOLESŁAWCU
Get Adobe Flash player

Codziennie w naszym domu odbywają się zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez panią Sylwię. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ogólnousprawniające, równoważne, antygrawitacyjne, ćwiczenia motoryki małej. Stosuje się również układy ćwiczeń gimnastycznych z elementami tanecznymi, a także ćwiczenia oparte na metodzie ruchu rozwijającego  Weroniki Sherbourne. Podopieczni aktywizowani są poprzez gry i zabawy sprawnościowe i sportowe, jak również przygotowują się do zawodów i Olimpiad Specjalnych.
Celami wykonywanych zadań są podniesienie ogólnej sprawności organizmu; utrzymanie dobrej czynności układów oddechowego i nerwowego; rozwój czynności kondycyjno-koordynacyjnej; stymulacja zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności manualnej. Ważnymi aspektami psychologicznymi ćwiczeń są m.in. budzenie zamiłowania do różnych form aktywności fizycznej; rozwijanie wiary we własne siły; obniżenie stresu i lęku.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9