II ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BOLESŁAWCU
Get Adobe Flash player

Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych dostosowanych, jeśli to niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.
Mottem każdego zawodnika Olimpiad Specjalnych są słowa przysięgi olimpijskiej wypowiadane w trakcie ceremonii otwarcia zawodów sportowych:
Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.
Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Drugim, równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.
Uczestnictwo w Olimpiadach Specjalnych pozwala  osobom z upośledzeniem umysłowym poczuć się pełnowartościowymi osobami w społeczeństwie. Zawodnicy czują satysfakcję z   odnoszonych sukcesów sportowych, jak również są doceniani za swoją pracę w stawaniu się coraz lepszymi reprezentantami swojego rodzimego klubu. Miarą sukcesu zawodników Olimpiad Specjalnych z pewnością jest duma i uśmiech w chwili stania na podium.
Kilka osób z naszego Domu również uczestniczy w bolesławieckim klubie Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” działającym przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Nasi podopieczni chętnie włączają się w działalność klubu – chodzą na treningi, jeżdżą na zawody, gdzie często odnoszą  sukcesy…
W tym roku Olimpiady Specjalne Polska obchodzą 30-lecie swojej działalności. Przez  trzy dekady organizacja wsparła rozwój psychofizyczny wielu osób z upośledzeniem umysłowym. Ich osiągnięcia to godziny treningów, samozaparcie i dyscyplina. Ale nie tylko oni pracują na ten sukces. W szeregach Olimpiad Specjalnych działają również trenerzy, rodzice i opiekunowie, sponsorzy i organizatorzy imprez oraz jak zawsze niezastąpieni wolontariusze.
Na stronie internetowej Olimpiad Specjalnych znajdziecie dodatkowe informacje  o organizacji oraz kalendarz imprez sportowych.
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/